Gizlilik Politikası

Hayat Basımevi olarak ziyaretçilerimizin web sitemize olan güvenini ve güvenini korumayı taahhüt ediyoruz. Özellikle, Hayat Basımevi'nin pazarlama amaçlı olarak diğer şirketlerle ve işyerleriyle kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmadığının bilmenizi isteriz. Bu Gizlilik Politikasında, kişisel bilgilerinizi ne zaman ve neden topladığımız, bunları nasıl kullandığımız ve nasıl güvende tuttuğumuz hakkında ayrıntılı bilgiler verdik.

Topladığımız veri türleri

Web Sitesi Çerezleri

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Hayat Baskı bilgi toplamak için çerezleri kullanır. Çerezler, bu web sitesine göz attıkça bilgisayarınıza veya diğer cihazlara (akıllı telefonlar veya tabletler gibi) yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Bilgisayarınız veya cihazınız web sitemize eriştiğinde "hatırlamak" için kullanılır. Çerezler, web sitemizin etkin çalışması için gereklidir. Ayrıca, hem web sitelerimizde hem de başka yerlerde sunulan ve sundukları ürünleri ve hizmetleri uyarlamak için kullanılırlar. Bazı çerezler, bu web sitesine aynı bilgisayar veya cihaz aracılığıyla eriştiğinizde göz atma davranışı hakkında bilgi toplar. Bu, görüntülenen sayfalar ve bir web sitesi çevresindeki yolculuğunuz hakkında bilgiler içerir. Adınız, adresiniz veya diğer iletişim bilgileriniz hakkında bilgi toplamak veya kaydetmek için çerez kullanmıyoruz. Çerezlerin ayarını reddetmenize izin veren tarayıcınızdaki ayarı etkinleştirerek çerezleri kabul etmeyi reddedebilirsiniz. Ancak, çerezler kapatılırsa, web sitesi düzgün çalışmayabilir.

Google Analytics

Https://www.hayatprint.com adresini ziyaret ettiğinizde standart internet günlük bilgilerini ve ziyaretçi davranış kalıplarının ayrıntılarını toplamak için bir üçüncü taraf hizmeti olan Google Analytics kullanıyoruz. Sitenin çeşitli kısımlarına ziyaretçi sayısını bulmak için bunu yapıyoruz. Bu bilgi sadece kimseyi tanımlamayan bir şekilde işlenir. Google’a, sitemizi ziyaret edenlerin kimliklerini bulmak için herhangi bir girişimde bulunmaya izin vermeyiz.

Kişisel Bilgiler

Sağladığınız kişisel bilgileri, https://www.hayatprint.com adresindeki sitemizdeki formları doldurarak toplayabiliriz. Bu, iletişim formumuzu doldurma, hizmetlerimize abone olma veya daha fazla hizmet talep etme zamanında verilen bilgileri içerir. Bize ulaşırsanız, yazışmaların kaydını tutabiliriz. Sahip olduğumuz kişisel bilgileri görüntüleme, değiştirme veya silme hakkına sahipsiniz. İsteğinizi veri koruma yetkilimiz İzel Fis'e izel@hayatprint.com adresinden e-posta ile gönderebilirsiniz.

Kullanıcı’nın Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, Hayat Basimevi'ne başvurarak kendisiyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini veri koruma yetkilimiz İzel Fis'e izel@hayatprint.com adresinden e-posta ile iletebilecektir. Hayat Basimevi, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Hayat Basimevi tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Hayat Basimevi"nin kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Hayat Basimevi, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Hayat Basimevi, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

Hayat Basimevi, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, Hayat Basimevi uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Hayat Basimevi kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Hayat Basimevi, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.LAMİNELİ<br />LÜKS KARTON POŞET
LAMİNELİ
LÜKS KARTON POŞET
ÇEVRE DOSTU<br />LÜKS KARTON POŞET
ÇEVRE DOSTU
LÜKS KARTON POŞET
ÖZEL ŞEKİLLİ<br />LÜKS KARTON POŞET
ÖZEL ŞEKİLLİ
LÜKS KARTON POŞET
<br />LÜKS KARTON KUTU

LÜKS KARTON KUTU
OLUKLU<br />LÜKS KARTON KUTU
OLUKLU
LÜKS KARTON KUTU
T : +90 212 649 67 48
F : +90 212 649 67 19
E-Mail : info@hayatprint.com